Ga naar de inhoud

Disclaimer

Wij zijn niet gelieerd aan Facebook en/of haar eigenaren. Deze website is puur informatief!

Aan de inhoud van alle webpagina’s van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de eigenaar van deze website (hierna wij genoemd) op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij aanvraaden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de congresfacebook.nl bevinden zich links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar deze website

Linken naar pagina’s van deze website zijn toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat wij toestemming verleenden waar dat niet het geval is.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van deze website, op de Facebook logo, Facebook naam en andere beelden rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de betreffende organisaties.

Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier.